Εμφάνιση

Pro

Collector

Μπορείτε να είστε ένας Pro Collector και να ξεκλειδώσετε τα €10,000 και €20,000 Pro Collector freerolls.

 • Πατήστε το κουμπί Έναρξη.
 • Ολοκληρώστε καθήκοντα με την απαιτούμενη σειρά.
 • Αποκτήστε είσοδο στα freerolls.
Λεπτομέρειες μπορούν να βρεθούν παρακάτω ή στον τομέα Αποστολές εντός του πόκερ λογισμικού. Μόλις πιστωθείτε μ'ένα freeroll εισιτήριο, σιγουρέψτε ότι θα εγγραφείτε για το αντίστοιχο freeroll.

Σημαντικοί Όροι

 • Η περίοδος προσφοράς του Pro Collector ισχύει από τις 00:00 GMT στις 29 Ιανουαρίου 2018 έως τις 19:59 GMT στις 25 Φεβρουαρίου 2018.
 • Για να συνεισφέρει το παιχνίδι σας αναφορικά με την ολοκλήρωση της αποστολής στο Pro Collector, πρέπει να πατήσετε το σχετικό κουμπί Έναρξης πριν ξεκινήσετε το πρώτο καθήκον.
 • Ολοκληρώστε τα σχετικά καθήκοντα κατά τη διάρκεια της περιόδου προσφοράς, για να λάβετε έως και δύο freeroll εισιτήρια.
 • Το €10,000 Pro Collector freeroll διεξάγεται στις 19:30 GMT στις 25 Φεβρουαρίου 2018. Το €20,000 Pro Collector freeroll διεξάγεται στις 20:00 GMT στις 25 Φεβρουαρίου 2018.
 • Τα freeroll εισιτήρια μπορούν μόνο να χρησιμοποιηθούν για να κάνετε είσοδο στο γεγονός που αναφέρεται και αν δεν χρησιμοποιηθούν, λήγουν μόλις η εγγραφή για το σχετικό freeroll κλείσει.
Τα παρακάτω καθήκοντα πρέπει να ολοκληρωθούν σε No Limit Texas Hold'em τραπέζια μετρητών, με πονταρίσματα €0,05/€0,10 ή παραπάνω. Τα καθήκοντα πρέπει να ολοκληρωθούν στη σειρά και μπορείτε να ολοκληρώσετε ένα μόνο καθήκον ανά φορά. Θα απονεμηθείτε το πρώτο σας freeroll εισιτήριο κατά την ολοκλήρωση του καθήκοντος τέσσερα και το δεύτερο εισιτήριό σας κατά την ολοκλήρωση του καθήκοντος οκτώ.
Αποστολή
Καθήκον Απαίτηση Απονομή
Ένα Λάβετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 20 φορές: T-T, J-J, Q-Q, K-K και A-A Ξεκλειδώστε το καθήκον δύο
Δύο Λάβετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 10 φορές: J-J and Q-Q Ξεκλειδώστε το καθήκον τρία
Τρία Λάβετε A-K 10 φορές Ξεκλειδώστε το καθήκον τέσσερα
Τέσσερα Λάβετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 10 φορές: K-K και A-A €10,000 Pro Collector' playable freeroll εισιτήριο και ξεκλειδώστε το καθήκον πέντε
Πέντε Λάβετε A-K 15 φορές Ξεκλειδώστε το καθήκον έξι
Έξι Λάβετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 15 φορές: Q-Q, K-K and A-A Ξεκλειδώστε το καθήκον επτά
Επτά Λάβετε K-K 10 φορές Ξεκλειδώστε το καθήκον οκτώ
Οκτώ Λάβετε A-A 10 φορές €20,000 Pro Collector' playable freeroll εισιτήριο

Πλήρεις Όροι και Προϋποθέσεις

 1. Η περίοδος προσφοράς του Pro Collector ισχύει από τις 00:00 GMT στις 29 Ιανουαρίου 2018 έως τις 19:59 GMT στις 25 Φεβρουαρίου 2018.
 2. Το €10,000 Pro Collector freeroll διεξάγεται στις 19:30 GMT στις 25 Φεβρουαρίου 2018. Το freeroll έχει ένα €10,000 κανονικό βραβείο και είναι ένα playable τουρνουά.
 3. Το €20,000 Pro Collector freeroll διεξάγεται στις 20:00 GMT στις 25 Φεβρουαρίου 2018. Το freeroll έχει ένα €20,000 κανονικό βραβείο και είναι ένα playable τουρνουά.
 4. Για να συνεισφέρει το παιχνίδι σας αναφορικά με την ολοκλήρωση της αποστολής στο Pro Collector, πρέπει να πατήσετε το σχετικό κουμπί Έναρξης, το οποίο βρίσκεται στον τομέα Αποστολές, εντός της περιόδου πρόκρισης και πριν ξεκινήσετε το πρώτο καθήκον.
 5. Τα καθήκοντα πρέπει να ολοκληρωθούν στη σειρά που καθορίζεται στον παραπάνω πίνακα και μπορείτε να ολοκληρώσετε ένα μόνο καθήκον ανά φορά.
 6. Η Pro Collector αποστολή μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο μία φορά.
 7. Τα hands που παίζονται σε τραπέζια μετρητών με δύο θέσεις μόνο και τα Six Plus Hold’em, εξαιρούνται από την ολοκλήρωση των καθηκόντων.
 8. Τα hands τραπεζιού μετρητών αποδίδονται στην περίοδο πρόκρισης στην οποία το ποτ απονεμήθηκε.
 9. Οποιαδήποτε φύλλα που καθορίζονται για να συμπεριληφθούν στο hand σας στον πίνακα παραπάνω, πρέπει να περιλαμβάνονται στα αρχικά φύλλα σας.
 10. Για να προκριθείτε για ένα freeroll εισιτήριο, πρέπει να ολοκληρώσετε τα αντίστοιχα καθήκοντα κατά την περίοδο πρόκρισης. Λεπτομέρειες για τα διαθέσιμα freeroll εισιτήρια, μαζί με τα αντίστοιχα καθήκοντα αναφέρονται παραπάνω.
 11. Όλα τα freerolls είναι No Limit Hold’em και είναι μονής εισόδου.
 12. Όλα τα freerolls έχουν έναν περιορισμό στον ελάχιστο και μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων, όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο λόμπι του τουρνουά. Τα freerolls τίθενται σε ακύρωση, αν ο ελάχιστος αριθμός δεν συμπληρωθεί. Αν ο μέγιστος αριθμός συμπληρωθεί, δεν μπορεί να γίνει κάποια άλλη εγγραφή.
 13. Τα freerolls θα απονείμουν βραβεία μετρητών, με αξίες οι οποίες εξαρτώνται από τον αριθμό των συμμετεχόντων.
 14. Μπορείτε να λάβετε ένα μέγιστο των δύο freeroll εισιτηρίων ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης της Pro Collector Αποστολής.
 15. Τα freeroll εισιτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για είσοδο σε freerolls με το αντίστοιχο όνομα και πιστώνονται αυτόματα κατά την ολοκλήρωση της αποστολής. Αν δεν χρησιμοποιηθούν, λήγουν μόλις η εγγραφή για το τελευταίo σχετικό freeroll κλείσει.
 16. Οποιαδήποτε προσφερόμενα ποσά βραβείων/μπόνους θα υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τον τρέχοντα πίνακα πολλαπλασιαστή νομισμάτων, όπως αυτός καθορίζεται κατά αποκλειστική κρίση της bet365.
 17. Αν παραβιαστεί οποιοσδήποτε όρος ή υπάρχουν στοιχεία ότι μια σειρά από στοιχήματα που τοποθετούνται από πελάτη ή από ομάδα πελατών, δίνουν εγγυημένο κέρδος λόγω μπόνους εγγραφής, ενισχυμένης πληρωμής ή άλλης προσφοράς, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, είτε ατομικά, είτε ως μέρος μιας ομάδας, η bet365 μπορεί να αποσύρει το μπόνους ή την ενισχυμένη πληρωμή τέτοιας προσφοράς, να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα που χρηματοδοτήθηκε μέσω της προσφοράς και/ή να αφαιρέσει οποιαδήποτε κέρδη προέρχονται από τέτοιο στοίχημα. Επιπλέον, σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις τέτοιου είδους δραστηριότητας, η bet365 μπορεί να επιβάλει χρέωση στον πελάτη μέχρι και ίση με την αξία του μπόνους ή της ενισχυμένης πληρωμής για να καλύψει σχετικά διοικητικά έξοδα, που προκύπτουν από την αναγνώριση και τη λήψη μέτρων κατά της δραστηριότητας αυτής.
 18. Η bet365 μπορεί να αφαιρέσει οποιοδήποτε ποσό μπόνους που έχει απονεμηθεί εσφαλμένα.
 19. Όλες οι προσφορές πελατών περιορίζονται σε μία ανά άτομο. Εάν η bet365 έχει βάσιμους λόγους να υποψιάζεται ότι το μπόνους ή η προσφορά λαμβάνεται από ή προς όφελος του ίδιου προσώπου περισσότερες από μία φορές ή από μία ομάδα ανθρώπων, τότε μπορεί να αποσύρει τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε προσφοράς ή όλων των προσφορών στον συγκεκριμένο πελάτη ή ομάδα πελατών και/ή να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα χρηματοδοτείται από το μπόνους και να αφαιρέσει τυχόν κέρδη από ένα τέτοιο στοίχημα.
 20. Η bet365 μπορεί να προβεί σε μικρές τροποποιήσεις σε αυτή την προσφορά ανά πάσα στιγμή για να διορθώσει τυπογραφικά λάθη ή να βελτιώσει τη σαφήνεια ή την εμπειρία πελατών και μπορεί να ακυρώσει αυτήν την προσφορά για νομικούς ή ρυθμιστικούς λόγους.
 21. Η bet365 διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει ονόματα και ψευδώνυμα, περιοχές και/ή χώρες κατοικίας σε οποιεσδήποτε ανακοινώσεις σχετικά με αποτελέσματα τουρνουά, παραλήπτες οποιωνδήποτε προωθητικών μπόνους και νικητές Προοδευτικού Τζακπότ, αν ζητηθεί για νομικούς ή ρυθμιστικούς λόγους.
 22. Οι υπάλληλοι, εργαζόμενοι και διευθυντές της bet365, οι διαφημιστικές ή άλλες εταιρείες, οι αδειούχοι και αδειοδότες, οι πάροχοι υπηρεσιών και άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες δεν θα δικαιούνται την Προσφορά. Οι ίδιοι όροι θα ισχύουν για τις οικογένειες αυτών των προσώπων.
 23. Η bet365 διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί πληρωμή σε οποιοδήποτε παίκτη, ο οποίος θα βρεθεί να κάνει συμπαιγνία ή απαλό παιχνίδι. Επιπλέον, όπου ο λογαριασμός ενός παίκτη είναι «παγωμένος» ή ο παίκτης εξαιρείται από το δωμάτιο πόκερ για οποιοδήποτε λόγο, θα διαγράφεται από όλες τις πτυχές αυτής της προσφοράς.
Κατά την πρόσβαση, συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε ή κατά την πλοήγηση σε όλη αυτή την ιστοσελίδα, αποδέχεστε ότι θα χρησιμοποιήσουμε ορισμένα cookies του προγράμματος περιήγησης για να βελτιώσουμε την εμπειρία των πελατών μαζί μας. Η bet365 χρησιμοποιεί cookies μόνο, που θα βελτιώσουν την εμπειρία σας μαζί μας και όχι αυτά που θα παρέμβουν στην ιδιωτικότητά σας. Παρακαλώ ανατρέξτε Πολιτική για Cookies για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies εκ μέρους μας και πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να διαχειριστείτε τη χρήση τους, όπως εσείς επιθυμείτε.
Εγγεγραμμένο Γραφείο Hillside (Gaming) LP (αριθμός εγγραφής 120), Unit 1.1, First Floor, Waterport Place, 2 Europort Avenue, Gibraltar.
H Hillside (Gaming) LP είναι αδειοδοτημένη από την Κυβέρνηση του Γιβραλτάρ και ρυθμισμένη από τον Επίτροπο Στοιχηματισμού του Γιβραλτάρ (RGL αριθμός 077).
© 2001-2018 bet365. All rights reserved.